De danske nyhedsmedier var ellers hurtige til at feje enhver kritik af bordet og fremstille vagtselskabet The Real Service & Security (TRSS) som en legitim virksomhed, med styr på sagerne. Hos DR beskriver man f.eks. virksomheden således »TRSS er et autoriseret vagtfirma, der er godkendt af Københavns Vestegns politi«. En beskrivelse, der gentages i en lang række landsdækkende medier (bl.a. Mandag Morgens TjekDet, Berlingske, Ekstra Bladet og Information).


Den almindelige autorisation giver imidlertid ikke det enkelte vagtselskab ret til at udøve vagtvirksomhed alle steder. Hvis man ønsker at udøve vagtvirksomhed på steder, hvor der er almindelig adgang, som f.eks. butikker eller Københavns Rådhusplads, skal man nemlig indhente en særlig tilladelse og det viser en aktindsigt hos Københavns Vestegns Politi, at TRSS ikke havde gjort.

TRSS havde ikke ansøgt om tilladelse til at udføre vagtopgaver på Rådhuspladsen 9. juni.
Aktindsigt hos Københavns Vestegns Politi viser, at TRSS ikke havde ansøgt om den lovpligtige tilladelse ifm. med iftar-arrangementet 9. juni på Københavns Rådhusplads.

TRSS havde altså ikke autorisation til at udøve vagtvirksomhed på Københavns Rådhusplads d. 9. juni 2018. De havde end ikke ansøgt om sådan en tilladelse.

Sharia-vagter?

Der er ikke umiddelbart noget, hverken i ovenstående eller andre steder, der giver os grund til at antage, at TRSS fungerede som »sharia-vagter« i forbindelse med iftar-arrangementet på Rådhuspladsen. Men Danmark er stadigvæk et demokratisk land, hvor borgernes frihedsrettigheder, som f.eks. forsamlingsretten, er af en enormt stor betydning. Det er med andre ord et kæmpemæssigt demokratisk og samfundsmæssigt problem, hvis enkelte borgere begynder at organisere sig i uniformerede grupper, der opererer uden for loven og potentielt i strid med de øvrige borgeres frihedsrettigheder.

 

Derfor er lovgivningen på området (Vagtvirksomhedsloven) også meget klar i spyttet omkring det forhold, at autorisationen til at udøve vagtvirksomhed ikke omfatter steder, hvortil der er almindelig adgang.

§ 6. En autorisation til at udøve virksomhed som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 1, omfatter ikke adgang til at udøve vagtvirksomhed på steder, hvortil der er almindelig adgang, medmindre der er givet særlig tilladelse hertil. Det samme gælder anvendelse af hunde på sådanne områder som led i virksomheden.
Stk. 2. Justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan til enhver tid bestemme, at vagtvirksomhed ikke må udøves på bestemte steder, hvortil der er almindelig adgang.

Sharia-vagter eller ej, er konklusionen altså, at dele af det muslimske arrangement på Københavns Rådhusplads blev afviklet uden for lovens rammer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *