De fleste af os ville nok undre os hvis SF gik ud og foreslog nedsættelse eller ligefrem helt at sløjfe afgiften på den type cigaretter, der tidligere blev solgt som »Light«. Det ville vi selvfølgelig gøre fordi vi ved, at alle cigaretter, indiskutabelt og per definition, er farlige. Vi ville også undre os, fordi det ville være i direkte strid med partiets overordnede sundhedspolitiske mål om at øge folkesundheden. Derfor burde vi også undre os, når SF foreslår fradrag og afgiftsnedsættelser på elbiler.

Elbiler er biler og biler er dårlige for miljøet

Ligesom vi ikke skulle lade os narre til at tro »light-cigaretter« er sunde, skal vi heller ikke bide på, når elbiler bliver promoveret som gode for miljøet. Alle biler er, indiskutabelt og per definition, dårlige for miljøet. Medmindre vi skal kravle tilbage i hulerne er biler selvfølgelig en nødvendighed og i visse tilfælde, belaster elbiler miljøet mindre end f.eks. benzinbiler. Men det objektive og faktuelle udgangspunkt for enhver debat om miljø(politik) er og bør være, at alle biler – også elbiler – belaster miljøet negativt.

Ser man isoleret på elbilerne er miljøbelastningen endda alt andet end ubetydelig. I selve produktionen af elbilerne er man således afhængig af en lang række sjældne jordarters metaller, hvis udvinding ofte medfører en katastrofal belastning af miljøet. Den traditionelle bilindustri er selvfølgelig også afhængig af disse metaller, i større eller mindre grad. Men elbilsproduktionen forbruger generelt større mængder af disse råmaterialer, især i den billigere ende af skalaen, hvor bilerne er udstyret med mindre teknologisk avancerede motorer, der fungerer ved hjælp af kraftige magneter (Neodym).

Der er også produktionen af bilernes batterier, hvor Lithium-ion er tidens foretrukne teknologi. Her er vi igen ude på en skala, hvor miljøbelastningen nogle gange er lavere for elbiler og andre gange højere. Men isoleret set er Lithium-ion-batterierne alt andet end en gratis omgang for miljøet. Udvindingen og produktionen af Lithium kræver store mængder vand, der ofte skal transporteres langt til udvindingsstedet, og farlige kemikalier. I forhold til Lithium-ion-batteriernes livscyklus halter det også gevaldigt med bæredygtige tiltag. I stedet for at intensivere genanvendelsen af metallet, har man blot sat produktionen og dermed miljøbelastningen voldsomt i vejret.

Derudover er der en lang række andre områder, hvor elbilernes miljøbelastning i visse tilfælde er mindre end f.eks. benzinbilernes, men stadigvæk langt fra ubetydelig. Der er f.eks. den elektricitet bilerne kører på, hvor en væsentlig del af den danske produktion stadigvæk foregår ved kulkraft.

Isoleret set er elbiler altså en belastning for miljøet og sender man flere elbiler på gaden, vil man også belaste miljøet yderligere.

Færre biler -> lavere miljøbelastning

En ting er selvfølgelig den miljøbelastning elbilerne isoleret set står for. Noget andet er sammenligningen med forbrændingsmotorerne og her kan tingene meget vel tyde på, at elbilerne repræsenterer en forholdsmæssigt lavere miljøbelastning. Men ligesom målet for sundhedspolitikken ikke er at få folk til at ryge flere cigaretter, bare de er »light«, bør målet for miljøpolitikken heller ikke være, at få flere biler på gaden. Hvis miljøpolitikken skal være bæredygtig, bør målet være færre biler på gaderne. Så enkelt er det egentlig og derfor skyder SF helt forbi målet, når de lægger op til fradrag og afgiftsfritagelse for elbiler.

Der er naturligvis intet galt i at ville øge andelen af elbiler. Men når man i stedet for at tænke en begrænsning af det samlede antal biler ind i sin miljøpolitik og endda lægger et voldsomt vækstmål, på 1.000.000 elbiler, ind i sine 2030 »klimamål«, bliver det direkte uansvarligt. Man sætter reelt hele arbejdet med at opbygge en bæredygtig miljøpolitik og kampen mod klimaforandringerne på spil, i forsøget på overbyde de borgerlige partier med løfter om øget forbrug.

Det her handler nemlig ikke kun om at finde frem til det mest populistiske bud på en miljøpolitik, man kan klemme ind i et enkelt 140-tegns tweet. Det handler f.eks. også om den grønne omstilling, hvor det alt andet lige vil blive sværere at nå i mål, hvis vi rykker målet endnu længere ud i fremtiden, i takt med vi kobler flere og flere elbiler i stikkontakten. Det handler også om hvordan vi forholder os internationalt til klima- og miljøproblemerne. I de fossile brændstoffers æra har den primære miljøbelastning været skyllet ud i Nordsøen og ørkenerne rundt omkring i Mellemøsten. Ude af øje, ude af sind. Sådan er det også med elbilerne, hvor miljøbelastningen, som en slags højteknologisk social dumping, ender et eller andet sted i de kinesiske provinser. Derude lader vi så kineserne sejle i kemikaliesumpen, fordi Tesla har gjort elbiler »sexede« og ingen rigtigt kan finde ud af at klemme en reelt bæredygtig miljøpolitik ind på valgplakaterne eller de sociale medier.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *